EN | DE | LAT

Ve Zlíně jsou zrenovovány oltářní stupně ... v neděli proto nebude bohoslužba

pečeť-zlín_vectorized

V průběhu týdne zrenovoval katechumen zlínské farnosti David Brada kompletně oltářní stupně v Kapli Kristova
vzkříšení a opravdu kaple zase o něco prohlédla. Vzhledem ke schnoucím nátěrům se však nesmí v kapli prášit a tak zcela výjimečně nebude v neděli 6. 10. 2013 ve Zlíně bohoslužba. Na pravidelnou
bohoslužbu se sejdeme v neděli 13.10.2013 v 10.00 h, při které budeme slavit křest našeho katechumena Davida
Brady
a budeme mu a jeho blízkým vyprošovat Boží požehnání a vedení, neboť jej záhy čeká delší pracovní cesta do
zahraničí.