EN | DE | LAT

Večer u příležitosti 73. výročí osvobození Osvětimi v Táboře

Večer u příležitosti 73. výročí osvobození Osvětimi v Táboře

Mětská knihovna v Táboře připravila ve
spolupráci se spolkem HADASA Tábor a Husitským muzeem v Táboře Večer u příležitosti 73.
výročí osvobození Osvětimi
, který se konal 30. ledna 2018.

Táborský farář Alois Sassmann a jáhen Jakub Smrčka zazpívali židovské
písně, Alois Sassmann pak vzpomněl nedávno zemřelou překladatelku a novinářku Ruth Bondyovou a stručně seznámil
přítomné se specifickým původem židovských jmen a příjmení. Pan Otto Süsser se pomodlil modlitbu Kádiš za zemřelé Židy,
kteří se nevrátili z koncentračních táborů domů.


Autorka
videí: 
Alena Sassmannová

Fotogalerii najdete zde.
(Zdroj: Facebook Starokatolické farnosti v Táboře)


Kádoš


El
Šaddaj


Šalom chaverím
(závěr)