EN | DE | LAT

Velikonoční bohoslužby

Velikonoční bohoslužby

Přehled velikonočních bohoslužeb a online přenosů v jednotlivých farnostech.

ČESKÝ TĚŠÍN – kostel Zmrtvýchvstání Páně

 • Ve čtvrtek 1. dubna od 18:30 bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně
 • V pátek 2. dubna od 16:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 3. dubna od 18:30 velikonoční vigilie
 • V neděli 4. dubna se bohoslužba nekoná
 • V pondělí 5. dubna od 11:00 bohoslužba pouze online prostřednictvím Google Meet 
   

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH – kostel Nanebevstoupení Páně

 • V neděli 4. dubna od 14:00 bohoslužba vzkříšení Ježíše Krista
   

JABLONEC NAD NISOU – kostel Povýšení sv. Kříže

 • V pátek 2. dubna od 17:00 bohoslužba památky umučení Páně
 • V neděli 4. dubna od 10:00 bohoslužba vzkříšení Ježíše Krista
   

OSTRAVA – Hřbitovní kaple na ulici U studia

 • V pátek 2. dubna od 18:30 bohoslužba památky umučení Páně
 • V neděli 4. dubna od 17:00 bohoslužba vzkříšení Ježíše Krista
   

PRAHA – katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně

 • Ve čtvrtek 1. dubna od 18:00 bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně (online přenos na Facebooku i YouTube)
 • V pátek 2. dubna od 15:00 křížová cesta a od 16:00 velkopáteční obřady (online přenos na Facebooku i YouTube)
 • V sobotu 3. dubna od 20:30 vigilie s udělováním svátosti křtu (online přenos na Facebooku i YouTube)
 • V neděli 4. dubna od 10:30 bohoslužba vzkříšení Ježíše Krista (online přenos na Facebooku i Youtube)

 

PRAHA – kaple sv. Máří Magdaleny u Čechova Mostu

 • Ve čtvrtek 1. dubna od 19:00 bohoslužba v kryptě
 • V pátek 2. dubna od 19:00 bohoslužba pouze online prostřednictvím Google Meet
 • V sobotu 3. dubna od 20:00 vigilie v nemocniční kapli sv. Kříže v 1. patře porodnice u sv. Apolináře
 • V neděli 4. dubna se bohoslužba konat nebude

 

ŠUMPERK – kostel sv. Jana Evangelisty

 • Ve čtvrtek 1. dubna od 18:00 bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně
 • V pátek 2. dubna od 17:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 3. dubna od 19:00 velikonoční vigilie 
 • V neděli 4. dubna od 9:30 nedělní bohoslužba
 

TÁBOR – kostel sv. Filipa a Jakuba v parku „pod Kotnovem“

 • Ve čtvrtek 1. dubna od 18:00 bohoslužba pouze online na Facebooku farnosti
 • V pátek 2. dubna od 18:00 velkopáteční obřady (online přenos na Facebooku)
 • V sobotu 3. dubna od 19:00 vigilie Vzkříšení Páně (online přenos na Facebooku)
 • V neděli 4. dubna od 9:00 bohoslužba Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním velikonočních pokrmů (online přenos na Facebooku)

 

VARNSDORF – Kostel Proměnění Páně

 • V pátek 2. dubna od 17:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 3. dubna od 10:00 žehnání velikonočních pokrmů v Naději u Cvikova
 • V neděli 4. dubna od 10:00 mše s žehnáním velikonočních pokrmů
 • Na bohoslužbách může být podle současných vládních opatření přítomno maximálně 40 lidí.

 

ZLÍN – Kaple Kristova vzkříšení, Zlín-Štípa

 • Ve čtvrtek 1. dubna od 17:00 bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně
 • V pátek 2. dubna od 17:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 3. dubna od 20:15 vigilie vzkříšení

 

SLOVENSKO – online

Vzhledem k opatřením slovenské vlády, která zakazuje veřejné bohoslužby bez ohledu na počet účastníků, bude slavení Velikonoc probíhat výhradně online.

 • Ve čtvrtek 1. dubna od 18:30 bohoslužba na Facebooku starokatolíků v Bratislave, Trnave i Google Meet
 • V pátek 2. dubna od 15:00 velkopáteční obřady na Facebooku starokatolíků v BratislaveTrnave i Google Meet
 • V sobotu 3. dubna od 20:00 velikonoční vigilie na Facebooku starokatolíků v BratislaveTrnave i Google Meet
 • V neděli 4. dubna od 10:00 bohoslužba na Facebooku starokatolíků v BratislaveTrnave i Google Meet

 

Všem přejeme požehnané prožití velikonočních svátků!