EN | DE | LAT

Velikonoční bohoslužby

Velikonoční bohoslužby

Přehled velikonočních bohoslužeb  v jednotlivých farnostech.

ČESKÝ TĚŠÍN – kostel Zmrtvýchvstání Páně

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 18:00 bohoslužba s připomínkou ustanovení Poslední večeře Páně
 • V pátek 15. dubna od 18:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 16. dubna od 20:00 velikonoční vigilie
   

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH – kostel Nanebevstoupení Páně

 • V pátek 15. dubna od 14:00 bohoslužba památky umučení Páně
 • V neděli 17. dubna od 14:00 eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista
   

HAVLÍČKŮV BROD – nemocniční kaple

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 14:00 bohoslužba
 • V pátek 15. dubna od 18:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 16. dubna od 18:00 velikonoční vigilie
 • V neděli 17. dubna od 9:30 Boží hod velikonoční
 • V neděli 24. dubna od 9:30 slavnost Božího milosrdenství
   

JABLONEC NAD NISOU – kostel Povýšení sv. Kříže

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 17:00 eucharistická slavnost s připomínkou ustanovení Poslední večeře Páně
 • V pátek 15. dubna od 17:00 bohoslužba památky umučení Páně
 • V sobotu 16. dubna od 19:00 Velikonoční vigilie
 • V neděli 17. dubna od 10:00 eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista
   

JIHLAVA 

 • V pátek 15. dubna od 17:00 bohoslužba památky umučení Páně slavená společně s CČSH
 • V sobotu 16. dubna od 17:00 Velikonoční vigilie
 • V neděli 17. dubna od 9:00 eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista společně s CČSH
   

OSTRAVA – Hřbitovní kaple na ulici U studia

 • V pátek 15. dubna od 18:00 bohoslužba památky umučení Páně
 • V neděli 17. dubna od 17:00 bohoslužba vzkříšení Ježíše Krista
   

PACOV A PELHŘIMOV

 • V sobotu 16. dubna od 19:00 Bílá sobota
 • V neděli 17. dubna od 10:00 bohoslužba Zmrtvýchvstání Ježíše Krista s udílením svátosti křtu

PRAHA – katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 18:00 bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně, od 21:00 ekumenická křížová cesta
 • V pátek 15. dubna od 15:00 křížová cesta a od 16:00 velkopáteční obřady s bděním do půlnoci
 • V sobotu 16. dubna od 21:00 vigilie s udělováním svátosti křtu
 • V neděli 17. dubna od 10:30 bohoslužba vzkříšení Ježíše Krista
   

PRAHA – rotunda Nalezení svatého Kříže

 • V pátek 15. dubna od 18:00 velkopáteční obřady v rotundě
 • V sobotu 16. dubna od 20:00 velikonoční vigilie v kapli porodnice U Apolináře
   

ŠUMPERK – kostel sv. Jana Evangelisty

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 18:00 bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně
 • V pátek 15. dubna od 17:00 památka umučení Páně
 • V sobotu 16. dubna od 19:00 vigilie zmrtvýchvstání 
 • V neděli 17. dubna od 9:30 slavnost zmrtvýchvstání
 

TÁBOR – kostel sv. Filipa a Jakuba v parku „pod Kotnovem“

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 17:00 mše svatá na Památku poslední večeře Páně ve farní kanceláři (Žižkovo náměstí) 
 • V pátek 15. dubna od 18:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 16. dubna od 19:00 vigilie Vzkříšení Páně
 • V neděli 17. dubna od 9:00 bohoslužba Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním pokrmů

 

ZLÍN – Kaple Kristova vzkříšení, Zlín-Štípa

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 17:00 bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně
 • V pátek 15. dubna od 17:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 16. dubna od 20:00 vigilie vzkříšení

 

SLOVENSKO – kaple sv. Ladislava

 • Ve čtvrtek 14. dubna od 17:30 Památka poslední večeře
 • V pátek 15. dubna od 15:00 velkopáteční obřady
 • V sobotu 16. dubna od 19:30 velikonoční vigilie
 • V neděli 17. dubna od 17:30 bohoslužba velikonoční neděle

 

Všem přejeme požehnané prožití velikonočních svátků!

13. dubna 2022, Anna Janská