EN | DE | LAT

Velikonoční #COMMUNIO je na světě!

Velikonoční #COMMUNIO je na
světě!

Velikonoční #COMMUNIO 2/2019 je už na cestě do Vašich farností!
A co
v něm najdete tentokrát?

 • Velikonoční
  pozdrav 
  biskupa Pavla.
 • Běh o život: Velikonoční zamyšlení Jozefa
  Husovského.
 • Rozhovor s farářem Aloisem Sassmannem o slavení Velikonoc v Táboře.
 • Zprávu ze svěcení nového biskupa episkopální církve v Paříži.
 • Rozhovor s Kamilem F. Kozelským o nové kapli v Ostravě.
 • Komentář Filipa Malého o církevním žehnání stejnopohlavním párům ve
  starokatolické církvi.
 • Rozhovor s Václavem Jelínkem, členem synodní rady z táborské
  farnosti.
 • Ohlédnutí Jana Jandourka za postní dobou.

Celé číslo časopisu najdete zde.