EN | DE | LAT

Věřící policisté se setkali na arciděkanství v Pardubicích

Věřící policisté se setkali na arciděkanství v Pardubicích

Římskokatolické arciděkanství v Pardubicích ve svých prostorách hostilo minulou sobotu 18. dubna 2015 synod Křesťanské policejní asociace, z. s. (KPA). Organizačně se vyznamenali členové pardubické komendy KPA, kteří zorganizovali prostory, pohoštění a hladký a nerušený průběh synodu. KPA je ekumenickou společností, která sdružuje věřící policisty, ale také příslušníky vězeňské služby, hasiče či městské strážníky, a to od roku 2011. Program synodu, který je nejvyšším orgánem společnosti, sestával ze zprávy předsedy Jiřího Laňky, debaty nad novými stanovami a jejich přijetí, přijetí nových členů a volby nového vedení křesťanské policejní asociace na další tři roky. Do vedení byli potvrzeni staronový předseda Jiří Laňka, jáhen pražské ŘKC arcidiecéze a nově jako tajemník Tibor Brečka, kněz plzeňské diecéze CČSH. Novým místopředsedou byl zvolen Pavel B. Stránský, starokatolický farář ve Zlíně. Členem Křesťanské policejní asociace, z. s. je rovněž pacovský a pelhřimovský farář naší církve Grzegorz Żywczok a zkušenost se zapojením do činnosti týmů posttraumatické intervenční péče pro policisty má i jablonecký kněz Ivan Peschka.

Jelikož modliteb za dobrou věc není nikdy dost, a naše bezpečí takovou hodnotou bezpochyby je, mysleme ve chvílích ztišení i na naše policisty a další příslušníky silových složek, aby vždy stáli na straně pravdy a práva, aby skutečně pomáhali potřebným a chránili slabší a aby se jim ve světle evangelia stávalo jejich poslání srozumitelnějším.

Foto: Martina Procházková