EN | DE | LAT

Věž kostela sv. Jana Evangelisty v Šumperku dostane novou střechu

Věž kostela sv. Jana Evangelisty v Šumperku dostane novou střechu

NIkon-044Mnohaleté úsilí šumperské farní obce při opravách a zvelebování komplexu fary, kostela a zahrady bude korunováno
rekonstrukcí střechy věže kostela sv. Jana Evangelisty. Střecha kostela a fary dostala novou krytinu v letech 2000 -
2002. Poté, co byl soubor kostela, fary a zahrady prohlášen kulturní památkou, začali jsme usilovat o získání
prostředků na opravu věže z jiných zdrojů, než církevních. Rozpočet ve výši Kč 400.500,- bude kryt z 90% dotací. Kč
200.000,- poskytl Olomoucký kraj, Kč 160.000,- MK prostřednictvím města Šumperk a Kč 40.000,- se podílí šumperská obec.
Původní krytina - pálená taška "bobrovka" je stará jako kostel, tedy bezmála 100 let. Má už svá nejlepší léta za sebou
a je nejvyšší čas přistoupit k výměně. Také vrcholový kříž byl ohlodán zubem času a vychýlen úderem blesku. Opravou
věže se nám podaří dokončit opravu střech započatou před 12 lety, aby se kostel před blížícím se 100. jubileem zaskvěl
v plné kráse.

100_4078

NIkon-0452