EN | DE | LAT

Vizitace v Českém Těšíně

7. - 8. 10.
2006
navštívil biskup Dušan Hejbal vznikající starokatolickou obec v Českém Těšíně. Těšínské společenství je
prozatím pod patronátem farnosti Šumperk. Spolu s těšínským duchovním dr. Cezary Miziou celebroval biskup Dušan v neděli 8.10. eucharistickou slavnost v  nově zřízené kapli bratra Rogera z Taize.