EN | DE | LAT

Vizitace v Soběslavi

Vizitace v Soběslavi

Tuto neděli 22. dubna 2012

trávil náš biskup s našimi věřícími v Soběslavi. Během bohoslužby proběhl i křest a biřmování, takže jsme v církvi přivítali dva nové členy.

Fotky z vizitace si můžete prohlédnout zde.