EN | DE | LAT

Všechno nejlepší ke dni matek 2018

Všechno nejlepší ke dni matek 2018

Srdečně blahopřejeme všem maminkám a babičkám k dnešnímu dni matek! Děkujeme, že vás máme!

Při
příležitosti tohoto svátku chceme také jako křesťané myslet na zlepšení rodinných podmínek v naší společnosti. Chceme
se aktivně zasazovat za zamezování domácímu násilí, za rovnost práv a povinností doma i v zaměstnání, za dostatečné
informování o ochraně zdraví žen a matek, za zlepšení stavu našich porodnic...

Ať nás k tomu všemu povzbudí i dnešní svátek!