EN | DE | LAT

Výroční zpráva Starokatolické církve v ČR za rok 2017 podle § 7 odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Výroční zpráva Starokatolické církve v ČR za rok 2017 podle § 7 odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

 1. Starokatolická církev v ČR v roce 2017 nevyučovala náboženství na
  státních školách; výuka starokatolického náboženství probíhala v církevních objektech mimo školská
  zařízení.

 1. Starokatolická církev v ČR v roce 2017 pověřila 1
  duchovního k výkonu duchovenské služby v Armádě České republiky a 1 duchovního k výkonu duchovenské služby v objektech
  spravovaných Vězeňskou službou České republiky. V Policii České republiky pracoval 1 duchovní v rámci systému krizové
  intervence a pomoci obětem trestných činů.
 1. Starokatolická církev v ČR v roce
  2017 konala celkem 25 obřadů s uzavřením církevních sňatků (včetně konvalidací).

V Praze-Břevnově 5.
března 2018

+ Pavel Benedikt Stránský
biskup