EN | DE | LAT

Willibrordská sbírka 2023

Willibrordská sbírka 2023

Utrechtská unie žádá své členské církve o každoroční sbírku na její činnost. V Česku se sbírka koná v neděli po svátku svatého Willibrorda, tedy 12. listopadu.

WILLIBRORDSKÁ SBÍRKA 2023
 
Utrechtská unie žádá své členské církve o každoroční sbírku na její činnost. V Česku se sbírka koná v den svátku svatého Willibrorda (7. listopadu) nebo v následující neděli. Ve většině českých starokatolických farností proběhne sbírka v neděli 12. listopadu. Pomozte prosím svým darem, aby společenství starokatolických církví zůstalo živým společenstvím.
 
Svůj příspěvek můžete zaslat na účet Starokatolické církve v ČR číslo 1922891369/0800 s variabilním symbolem IČ vaší farní obce a poznámkou „Sbírka sv. Willibrord“, anebo jako privátní dárci jen s uvedenou poznámkou bez variabilního symbolu.
Letošní sbírka je spojena i s oslavou církevního společenství s církví Mar Toma v Indii.
 
Společenství s církví Mar Toma
Na začátku září rozhodla synoda církve Mar Toma v Indii o vstupu do církevního společenství se starokatolickými církvemi Utrechtské unie. Církve Utrechtské unie toto rozhodnutí přijaly již před několika lety po zhruba 15 letech ekumenických rozhovorů. Tím se překonává 1500 let stará církevní odluka mezi evropskými a indickými církvemi.

Arcibiskup Bernd Wallet, předseda Mezinárodní starokatolické biskupské konference, řekl: „Globální společenství je součástí našeho bytí katolickou církví. Toto nové společenství se připojuje k církevnímu společenství, které již existuje s luterskou Švédskou církví, Filipínskou
nezávislou církví a anglikánskými církvemi. Těším se, že nyní budeme pokračovat na společné cestě.“

Církev Mar Toma, plně známá jako Syrsko-malankarská církev Mar Thoma, má v Indii více než milion členů, kteří žijí především v jižním státě Kérala. Prostřednictvím emigrantů a misionářů je však propojena s mnoha dalšími zeměmi po celém světě.

Do společenství nyní vstupují dvě církve, které mají odlišný pohled na rozhodnutí čtvrtého ekumenického koncilu v Chalcedonu v roce 451. Chalcedonský koncil se zabýval vztahem mezi božskou a lidskou přirozeností v Ježíši Kristu a definoval tzv. učení o dvou přirozenostech, podle kterého je Kristus považován za pravého Boha a pravého člověka zároveň.

Během diskusí se ukázalo, že církev Mar Thoma a starokatolické církve Utrechtské unie se v základních názorech na učení chalcedonského koncilu shodují. Rozdíl spočívá v tom, že starokatolické církve tuto víru vyjadřují v souladu s tradicí a jazykem koncilu, ale církev Mar Thoma tak nečiní.

Obě církve k sobě mohly najít cestu, protože mají své kořeny ve víře prvotní církve a každá z nich uznala názor té druhé za plně pravověrný. Mají bohatou svátostnou spiritualitu, církevní organizaci s biskupským vedením a synodami, silný závazek k ekumenismu a jsou úzce spjaty se svými místními kulturami.

Církevní společenství má být zpečetěno 10. února 2024 v indické Kérale při příležitosti konference Syrsko-malankarské církve Mar Thoma. Evropská oslava tohoto ekumenického průlomu bude následovat později.
 
Viz přiložený leták ke sbírce.

 

7. listopadu 2023, Petr Jan Vinš

Ke stažení