EN | DE | LAT

Zástupci anglikánských a starokatolických církví v Praze diskutovali vzájemnou spolupráci i ochranu mladistvých

Ve dnech 16.-19. ledna
2019 se v Břevnovském klášteře v Praze sešla Anglikánsko-starokatolická mezinárodní koordinační rada (AOCICC). Toto
církevní grémium, složené z biskupů a delegátů jmenovaných Anglikánskou koordinační radou světového společenství
anglikánských církví a Mezinárodní biskupskou konferencí starokatolických církví Utrechtské unie vzniklo z iniciativy
arcibiskupů Canterbury a Utrechtu v roce 1998 a je společným orgánem koordinujícím spolupráci těchto dvou církevních
rodin se zvláštním zřetelem ke kontinentální Evropě. Společně AOCICC reprezentuje širokou církevní rodinu o 85
milionech věřících ve 165 zemích světa. Na evropském kontinentě AOCICC reprezentuje především jurisdikce Anglické
církve (Church of England), evropských farností Episkopální církve v USA a starokatolických církví Utrechtské
unie.

Letošní zasedání AOCICC bylo věnováno přípravě zprávy o vzájemné spolupráci za období
2013-2019, s výhledem na nadcházející Lambethskou konferenci (celosvětový synod anglikánských biskupů) v roce 2020.
Zvláštní důraz byl během pražského zasedání věnován aktuální otázce ochrany nezletilých a zranitelných dospělých v církevním prostředí, prevenci zneužívání a spolupráci jednotlivých evropských církevních jurisdikcí v této
otázce.

Členové Rady se v Arcibiskupském paláci setkali s kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským a pomocným biskupem pražským Václavem Malým k diskuzi o současných výzvách, kterým čelí církve v České republice, včetně
otázky jejich ekonomického zabezpečení. Společnou eucharistii slavili členové Rady ve starokatolickém katedrálním
chrámu sv. Vavřince na Petříně. Předsedal haarlemský biskup Dirk Jan Schoon a kázal biskup diecéze Cashel a Ossory
Irské církve Michael Burrows, legát arcibiskupa z Canterbury při Mezinárodní biskupské konferenci. Českou republiku na
setkání reprezentoval generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR Petr Jan Vinš.

Anglikánské a starokatolické
církve jsou vzájemně v plném církevním společenství již od roku 1931. Od roku 2000 jsou všichni anglikánští věřící v České republice svěřeni do jurisdikce místního starokatolického biskupa a anglikánská farní obec v Praze je integrální
součástí Starokatolické církve v ČR.