EN | DE | LAT

Praha - Máří Magdaléna - aktuality

Modlitba za P. Jacquesa Hamela

Aktuality
1. srpna 2016
Modlitba za P. Jacquesa Hamela

V úterý 2. srpna v 15:00 proběhne v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně modlitba za zavražděného francouzského kněze P. Jacquesa Hamela. Srdečně zveme k účasti, vyjádření solidarity a připomenutí novodobého mučedníka.

Velikonoce 2016 v našich farnostech

Aktuality
15. března 2016

Seznam velikonočních bohoslužeb v některých starokatolických farnostech. katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně v Praze Květná neděle, 20. 3. 17.00 h, eucharistická slavnost se svěcením ratolestí Úterý 22. 3. 18.00 h, eucharistická slavnost se svěcením olejů za účasti všech kněží Zelený čtvrtek 24. 3., památka poslední večeře Páně 19.00 h, eucharistická slavnost s mytím nohou a getsemanská meditace 21.00 h, křížová cesta na Petříně s ekumenickou účastí Velký pátek 25. 3., památka utrpení a smrti Páně 18.00 h, křížová cesta na Petříně 19.00 h, liturgie Velkého pátku s…

Farní shromáždění 5. 3. 2017

Aktuality
27. ledna 2017

Tradiční jarní farní shromáždění se uskuteční v neděli 5. 3. 2017 po bohoslužbě u sv. Máří, tj. v 11:00 hod. Na programu shromáždění je: Zpráva o hospodaření v roce 2016 Zpráva revizní komise Zpráva o činnosti farnosti v roce 2016 Volba faráře Různé Kandidatury na místo faráře přijímá předseda farní rady, Filip Malý, emailem ([obfuscate_1_|96|100|104|96|104|45|109|91|103|115|59|107|108|108|107|111|105|102|40|96|111]) nebo osobně do pátku 24. 2. 2017 do půlnoci. Prezentace kandidátů (nepovinná) se uskuteční v neděli 26. 2. 2017 po bohoslužbě.

Jáhenské svěcení v Praze u sv. Václava v Bohnicích

Aktuality
6. června 2017
Jáhenské svěcení v Praze u sv. Václava v Bohnicích

V neděli 4. června 2017 o Slavnosti Seslání Ducha Svatého přijal vkládáním rukou biskupa Pavla jáhenské svěcení nemocniční kaplan psychiatrické nemocnice Bohnice Mgr. Pavel Hynek (* 1971) z farnosti u sv. Máří Magdalény v Praze. Slavnost se konala v kostele sv. Václava v Praze - Bohnicích. Tento kostel se nachází v areálu zdejší psychiatrické nemocnice a slouží mimo jiné pro tamější pacienty. Jáhen Pavel Hynek v roce 1991 maturoval v oboru zemědělství se zaměřením na rostlinnou výrobu na učilišti v Podbořanech. V roce 1998 získal magisterský diplom v oboru katolická teologie na Katolické…

Farní shromáždění 4. 12. 2016

Aktuality
29. října 2016

Tradiční podzimní farní shromáždění se letos uskuteční v neděli 4. 12. 2016 po bohoslužbě u sv. Máří, tj. v 11:00 hod. Program: 1) Rozpočet farnosti na rok 2017. 2) V souvislosti s rozpočtem budeme rovněž schvalovat podporu farnosti jednotlivým charitativním projektům. Kromě tradičně podporovaných aktivit je možno diskutovat i o podpoře nových. Pokud byste o nějaké takové věděli, dejte mi dopředu vědět, abychom domluvili osobní prezentaci zástupce dané aktivity na farním shromáždění. 3) Zpráva o našich pravidelných nedělních bohoslužbách v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 4) Různé.

Noc kostelů u sv. Máří

Aktuality
30. června 2010
Noc kostelů u sv.
Máří

Nápad zapojit naši farní obec do akce Noc kostelů přišel v době, kdy se u nás debatovalo o osamostatnění farnosti. Předpokládali jsme, že většina návštěvníků budou lidé, kteří se aktivně neúčastní činnosti v žádné církvi. Martin Bláha a David Kubišta proto připravili bohatý kulturní program (výstava fotografií na plátně, autorské čtení, koncerty několika skupin i divadelní představení), který návštěvníky zaujal, a zároveň poskytoval dostatek prostoru, aby mohli obdivovat krásku architektury kaple a případně si s námi povídat o tom, v čem tkví rozdíl mezi staro- a římsko-katolickou církví. …

Farní shromáždění MM

Aktuality
18. února 2011

27.3.2011 v cca 11.15 se koná farní shromáždění MM. Bude se podávat občerstvení.

Letnice v pražských farnostech

Aktuality
28. května 2012
Letnice v pražských farnostech

Svatodušní neděli započal náš biskup vizitací u sv. Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze. Hezké počasí sice asi vytáhlo rodiny s dětmi ven a tak jsme se v kruhu kolem oltáře sešli jen v malém počtu, ovšem na příjemné atmosféře to vůbec neubralo. Po bohoslužbě jsme se ještě chvíli věnovali družnému rozhovoru a prohlížení si krásných fotek, které jsou vystaveny v prostoru pod kaplí. Když začal nastávat čas oběda, postupně jsme se rozešli ke svým domovům. Ovšem s některými jsme se loučili jen na chvíli... ... protože večer od 17 hodin probíhala další slavnostní bohoslužba u sv. Vavřince…

« předchozí 1 2 další »