EN | DE | LAT

Praha - Máří Magdaléna - aktuality

Biskup Pavel v sobotu vysvětil dva nové kněze

Aktuality
3. září 2018
Biskup Pavel v sobotu vysvětil dva nové kněze

V sobotu 1. září 2018 se v našem Katedrálním chrámu sv. Vavřince od 11.00 h uskutečnila slavnostní eucharistická bohoslužba, při které biskup Pavel B. Stránský vysvětil naše dva jáhny a nemocniční kaplany Mgr. Pavla Hynka a PhDr. Ing. Petra Krohe na kněze. Mgr. Pavel Hynek je členem farnosti sv. Máří Magdalény v Praze a působí jako nemocniční kaplan v Psychiatrické nemocnici Praha - Bohnice. PhDr. Ing. Petr Krohe je ustanovený administrátorem in spiritualibus ve farní obci v Praze u Rotundy Nalezení sv. Kříže a nemocničním kaplanem ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Našim…

Rozhlasová bohoslužba farnosti sv. Máří Magdaleny (29. 4. 2018)

Rozhlasové bohoslužby
30. dubna 2018
Rozhlasová bohoslužba farnosti sv. Máří
Magdaleny (29. 4. 2018)

Český rozhlas Vltava v neděli vysílal v přímém přenosu bohoslužbu pražské farnosti sv. Máří Magdaleny z rotundy Nalezení Svatého Kříže v Praze na Starém Městě. Sloužil farář Marek Bernard Růžička, kázal Adam Bartoš. Celou bohoslužbu si můžete poslechnout na této adrese a fotogalerii najdete zde.

Roráty v katedrále

Aktuality
1. prosince 2017
Roráty v katedrále

Stejně jako vloni se v Praze scházíme na roráty, a to každé adventní pondělí a středu od 6.30 h u sv. Vavřince v Praze na Petříně. Všichni jste k této krásné adventní liturgii srdečně zváni.

Prosincový program farnosti u sv. Máří - Praha

Aktuality
23. listopadu 2017

Prosincový program farnosti u sv. Máří - Praha

Jáhenské svěcení v Praze u sv. Václava v Bohnicích

Aktuality
6. června 2017
Jáhenské svěcení v Praze u sv. Václava v Bohnicích

V neděli 4. června 2017 o Slavnosti Seslání Ducha Svatého přijal vkládáním rukou biskupa Pavla jáhenské svěcení nemocniční kaplan psychiatrické nemocnice Bohnice Mgr. Pavel Hynek (* 1971) z farnosti u sv. Máří Magdalény v Praze. Slavnost se konala v kostele sv. Václava v Praze - Bohnicích. Tento kostel se nachází v areálu zdejší psychiatrické nemocnice a slouží mimo jiné pro tamější pacienty. Jáhen Pavel Hynek v roce 1991 maturoval v oboru zemědělství se zaměřením na rostlinnou výrobu na učilišti v Podbořanech. V roce 1998 získal magisterský diplom v oboru katolická teologie na Katolické…

Farní shromáždění 5. 3. 2017

Aktuality
27. ledna 2017

Tradiční jarní farní shromáždění se uskuteční v neděli 5. 3. 2017 po bohoslužbě u sv. Máří, tj. v 11:00 hod. Na programu shromáždění je: Zpráva o hospodaření v roce 2016 Zpráva revizní komise Zpráva o činnosti farnosti v roce 2016 Volba faráře Různé Kandidatury na místo faráře přijímá předseda farní rady, Filip Malý, emailem ([obfuscate_1_|96|100|104|96|104|45|109|91|103|115|59|107|108|108|107|111|105|102|40|96|111]) nebo osobně do pátku 24. 2. 2017 do půlnoci. Prezentace kandidátů (nepovinná) se uskuteční v neděli 26. 2. 2017 po bohoslužbě.

Farní shromáždění 4. 12. 2016

Aktuality
29. října 2016

Tradiční podzimní farní shromáždění se letos uskuteční v neděli 4. 12. 2016 po bohoslužbě u sv. Máří, tj. v 11:00 hod. Program: 1) Rozpočet farnosti na rok 2017. 2) V souvislosti s rozpočtem budeme rovněž schvalovat podporu farnosti jednotlivým charitativním projektům. Kromě tradičně podporovaných aktivit je možno diskutovat i o podpoře nových. Pokud byste o nějaké takové věděli, dejte mi dopředu vědět, abychom domluvili osobní prezentaci zástupce dané aktivity na farním shromáždění. 3) Zpráva o našich pravidelných nedělních bohoslužbách v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 4) Různé.

Modlitba za P. Jacquesa Hamela

Aktuality
1. srpna 2016
Modlitba za P. Jacquesa Hamela

V úterý 2. srpna v 15:00 proběhne v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně modlitba za zavražděného francouzského kněze P. Jacquesa Hamela. Srdečně zveme k účasti, vyjádření solidarity a připomenutí novodobého mučedníka.

Změna účtu farní obce Máří Magdalény v Praze

Aktuality
20. března 2016

Nové číslo účtu farní obce je: 1020065041/6100

Velikonoce 2016 v našich farnostech

Aktuality
15. března 2016

Seznam velikonočních bohoslužeb v některých starokatolických farnostech. katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně v Praze Květná neděle, 20. 3. 17.00 h, eucharistická slavnost se svěcením ratolestí Úterý 22. 3. 18.00 h, eucharistická slavnost se svěcením olejů za účasti všech kněží Zelený čtvrtek 24. 3., památka poslední večeře Páně 19.00 h, eucharistická slavnost s mytím nohou a getsemanská meditace 21.00 h, křížová cesta na Petříně s ekumenickou účastí Velký pátek 25. 3., památka utrpení a smrti Páně 18.00 h, křížová cesta na Petříně 19.00 h, liturgie Velkého pátku s…

« předchozí 1 2 další »