EN | DE | LAT

Zlín - aktuality

Ekumenická bohoslužba I. neděle adventní čtyř zlínských církví

Aktuality
25. listopadu 2011
Ekumenická bohoslužba I. neděle adventní čtyř zlínských církví

Čtyři církve zlínské ekumény vstoupí společně do doby adventní ekumenickou bohoslužbou o I. adventní neděli. Při bohoslužbě, která začíná v neděli 27.11.2011 v 09.30 h v evangelickém kostele ve Zlíně, se spolu budou modlit, naslouchat Písmu a slavit památku Večeře Páně křesťané z církve bratrské, církve československé husitské, českobratrské církve evangelické a starokatolické církve. Káže kazatel církve bratrské bratr Pavel Škrobák. Bohoslužbu je pak možné sledovat přes Internet na stránkách http://ccezlin.eee.cz  

"Dušičky" aneb modlitba za zemřelé ve Zlíně

Aktuality
25. října 2011

V neděli 6. listopadu 2011 vzpomeneme ve zlínské kapli Kristova vzkříšení při nedělní eucharistické slavnosti všechny naše drahé zemřelé, kteří nás v uplynulém roce opustili, jakož i ty, kteří překročili práh věčnosti před delší dobou.

Návštěva biskupa Dušana ve Zlíně

Aktuality
10. října 2011
Návštěva biskupa Dušana ve Zlíně

O víkendu 8. - 9. října 2011 navštívil bratr biskup Dušan zlínskou farnost. První den návštěvy byl věnován rozmluvě s duchovním správcem o životě farnosti a došlo také na kontrolu matriky a dalších dokumentů, jak předpokládá nová Ústava církve. V neděli 9. října bratr biskup Dušan předsedal eucharistické slavnosti ve zlínské Kapli Kristova vzkříšení, při které z rukou biskupa přijaly svátost biřmování sestry Zuzana Beata Tichá a Věra Anastázie Zvědělíková. Při této liturgii biskup Dušan uvedl do služby nově zvoleného faráře Pavla B. Stránského, který v obci působil jako…

Setkání zlínských duchovních u starokatolíků

Aktuality
2. října 2011
Setkání zlínských duchovních u starokatolíků

26. září 2011 se sešli duchovní křesťanských církví působících ve Zlíně. Setkání tentokrát hostila zlínská starokatolická obec ve své kapli Kristova vzkříšení. Pravidelného setkání se zúčastnili zástupci apoštolské církve, bratrské jednoty baptistů, církve adventistů sedmého dne, církve bratrské, církve českobratrské evangelické, církve československé husitské, křesťanských sborů, římskokatolické a starokatolické církve. Setkání bylo zahájeno společnou modlitbou liturgie hodin a tématem k diskuzi byla otázka podoby slavení eucharistické liturgie v jednotlivých církvích a možnost…

Noc otevřených kostelů ve Zlíně-Štípě

Aktuality
25. května 2011
Noc otevřených kostelů ve Zlíně-Štípě

Starokatolická farnost ve Zlíně vás zve tento pátek 27. května 2011 v rámci projektu "Noc otevřených kostelů" do štípské kaple Kristova vzkříšení, která je farním kostelem zlínské starokatolické obce a hrobkou hrabat Seilern-Aspang. Program v kapli bude začínat v 19.00 h a bude probíhat až do 23.00 h. Program: 19:00 22:00 - Prohlídka kaple a krypty 19:00 22:00 - Historické podoby starokatolictví (filmová prezentace) 19:00 22:00 Liturgická symbolika a propriety (výstava s výkladem) 22:00 22:30 Nešpory a kompletář (krátká večerní bohoslužba sestávající ze zpěvu, recitací žalmů a…

Přednáška "Starokatolické ekumenické akcenty" v Kroměříži

Aktuality
18. května 2011

19. května 2011 od 17 h bude v rámci večerů České křesťanské akademie v Kroměříži v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska přednáška zlínského faráře Pavla B. Stránského s názvem "Starokatolické ekumenické akcenty". Všichni jsou srdečně zváni. Pavel B. Stransky_prednaska  

Závěr postu, triduum a Velikonoce ve Zlíně

Aktuality
15. dubna 2011
Závěr postu, triduum a Velikonoce ve Zlíně

Květná neděle - liturgie 17. dubna 2011 v 10.30 h - kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě Zelený čtvrtek - shromáždění obce 21. dubna 2011 v 17.30 h - liturgie 21. dubna 2011 v 18.00 h - kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě Velký pátek - liturgie 22. dubna 2011 v 18.00 h - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Bohunicích (na Velký pátek bohoslužba ve Zlíně není; farnost jede do Brna) Bílá sobota - veřejné čtení Bible 23. dubna 2011 od 09.00 h - náměstí Míru ve Zlíně Vigilie Vzkříšení - liturgie Velké noci 23. dubna 2011 ve 20.30 h - kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě

Biskupská vizitace

Aktuality
10. dubna 2010

25. dubna v 10.30 h navštíví naši obec biskup Dušan Hejbal z Prahy a bude předsedat eucharistické slavnosti

Vizitace ve Zlíně a v Brně

Aktuality
22. října 2006

21. - 22. 10. 2006 navštívil biskup Dušan starokatolické obce ve Zlíně a v Brně. V obou předsedal slavení eucharistické slavnosti.

Farnost Zlín - Velký pátek 2017

Fotogalerie
Farnost Zlín - Velký pátek 2017