EN | DE | LAT

Zlín - aktuality

Postřehy z Modré

Aktuality
21. srpna 2012
Postřehy z Modré

V neděli 19.08.2012 se část zlínské starokatolické obce vydala na pouť na Modrou a na Velehrad. Účast byla vpravdě letní, a tak se nás nakonec na Modré v brzkých ranních hodinách objevilo deset, neboť početnější zbytky farnosti ještě dovolenkovaly nebo naopak pracovaly už několikátou noční za sebou. My, kteří jsme mohli, jsme si se zájmem prohlédli archeoskanzen, jehož expozice nás uvedla do období zrodu křesťanství na Velké Moravě a mohli jsme tak na vlastní oči vidět, jak vypadala obydlí prostých lidí, řemeslníků, velmožů či kněží (ano, je tam také velkomoravská "fara"). Naši slovanští…

Závěr postu, triduum a Velikonoce ve Zlíně

Aktuality
15. dubna 2011
Závěr postu, triduum a Velikonoce ve Zlíně

Květná neděle - liturgie 17. dubna 2011 v 10.30 h - kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě Zelený čtvrtek - shromáždění obce 21. dubna 2011 v 17.30 h - liturgie 21. dubna 2011 v 18.00 h - kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě Velký pátek - liturgie 22. dubna 2011 v 18.00 h - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Bohunicích (na Velký pátek bohoslužba ve Zlíně není; farnost jede do Brna) Bílá sobota - veřejné čtení Bible 23. dubna 2011 od 09.00 h - náměstí Míru ve Zlíně Vigilie Vzkříšení - liturgie Velké noci 23. dubna 2011 ve 20.30 h - kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě

Noc otevřených kostelů ve Zlíně-Štípě

Aktuality
25. května 2011
Noc otevřených kostelů ve Zlíně-Štípě

Starokatolická farnost ve Zlíně vás zve tento pátek 27. května 2011 v rámci projektu "Noc otevřených kostelů" do štípské kaple Kristova vzkříšení, která je farním kostelem zlínské starokatolické obce a hrobkou hrabat Seilern-Aspang. Program v kapli bude začínat v 19.00 h a bude probíhat až do 23.00 h. Program: 19:00 22:00 - Prohlídka kaple a krypty 19:00 22:00 - Historické podoby starokatolictví (filmová prezentace) 19:00 22:00 Liturgická symbolika a propriety (výstava s výkladem) 22:00 22:30 Nešpory a kompletář (krátká večerní bohoslužba sestávající ze zpěvu, recitací žalmů a…

Přednáška "Starokatolické ekumenické akcenty" v Kroměříži

Aktuality
18. května 2011

19. května 2011 od 17 h bude v rámci večerů České křesťanské akademie v Kroměříži v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska přednáška zlínského faráře Pavla B. Stránského s názvem "Starokatolické ekumenické akcenty". Všichni jsou srdečně zváni. Pavel B. Stransky_prednaska  

Co ve Zlíně ve středu večer? - Na kafe s farářem!

Aktuality
1. ledna 2012
Co ve Zlíně ve středu večer? - Na kafe s farářem!

Ve středu 4. ledna 2012 od 19.00 h začne program zlínských starokatolických střed s podtitulem "Na kafe s farářem". Poprvé se sejdeme v Orlovně ve Zlíně na ul. Štefánikova. Půjde o komponované večery na rozličná témata, která mají souvislost s vírou, životem ve společnosti, posláním křesťanů ve světě a vzděláváním se ve věcech víry. Více než o klasické biblické hodiny půjde o diskuzní a vzdělávací klubové posezení u šálku kávy či čaje. A kam se to vyvine, to svěřujeme našemu Pánu. Všichni z blízka i daleka jste zváni na pilotní večer s protentokrát nedefinovaným tématem setkání. Více…

Zlínská středa aneb na kafe s farářem

Aktuality
31. ledna 2012

Ve středu 1. února 2012 se ve Zlíně v 19.00 h sejdeme v Orlovně na ul. Štefánikova, abychom opět popíjeli kávu a diskutovali o věcech víry. Tentokrát se budeme mj. zabývat prehistorií a ranou historií starokatolictví, začneme číst list Římanům a společně se budeme modlit breviář. Bible a breviář s sebou. Všichni odvážní jsou srdečně zváni!

Návštěva biskupa Dušana ve Zlíně

Aktuality
10. října 2011
Návštěva biskupa Dušana ve Zlíně

O víkendu 8. - 9. října 2011 navštívil bratr biskup Dušan zlínskou farnost. První den návštěvy byl věnován rozmluvě s duchovním správcem o životě farnosti a došlo také na kontrolu matriky a dalších dokumentů, jak předpokládá nová Ústava církve. V neděli 9. října bratr biskup Dušan předsedal eucharistické slavnosti ve zlínské Kapli Kristova vzkříšení, při které z rukou biskupa přijaly svátost biřmování sestry Zuzana Beata Tichá a Věra Anastázie Zvědělíková. Při této liturgii biskup Dušan uvedl do služby nově zvoleného faráře Pavla B. Stránského, který v obci působil jako…

Setkání zlínských duchovních u starokatolíků

Aktuality
2. října 2011
Setkání zlínských duchovních u starokatolíků

26. září 2011 se sešli duchovní křesťanských církví působících ve Zlíně. Setkání tentokrát hostila zlínská starokatolická obec ve své kapli Kristova vzkříšení. Pravidelného setkání se zúčastnili zástupci apoštolské církve, bratrské jednoty baptistů, církve adventistů sedmého dne, církve bratrské, církve českobratrské evangelické, církve československé husitské, křesťanských sborů, římskokatolické a starokatolické církve. Setkání bylo zahájeno společnou modlitbou liturgie hodin a tématem k diskuzi byla otázka podoby slavení eucharistické liturgie v jednotlivých církvích a možnost…

"Dušičky" aneb modlitba za zemřelé ve Zlíně

Aktuality
25. října 2011

V neděli 6. listopadu 2011 vzpomeneme ve zlínské kapli Kristova vzkříšení při nedělní eucharistické slavnosti všechny naše drahé zemřelé, kteří nás v uplynulém roce opustili, jakož i ty, kteří překročili práh věčnosti před delší dobou.

Ekumenická bohoslužba I. neděle adventní čtyř zlínských církví

Aktuality
25. listopadu 2011
Ekumenická bohoslužba I. neděle adventní čtyř zlínských církví

Čtyři církve zlínské ekumény vstoupí společně do doby adventní ekumenickou bohoslužbou o I. adventní neděli. Při bohoslužbě, která začíná v neděli 27.11.2011 v 09.30 h v evangelickém kostele ve Zlíně, se spolu budou modlit, naslouchat Písmu a slavit památku Večeře Páně křesťané z církve bratrské, církve československé husitské, českobratrské církve evangelické a starokatolické církve. Káže kazatel církve bratrské bratr Pavel Škrobák. Bohoslužbu je pak možné sledovat přes Internet na stránkách http://ccezlin.eee.cz