EN | DE | LAT

Aktuality

Vánoční bohoslužby v katedrálním chrámu

Aktuality
19. prosince 2017

Srdečně zveme k vánočním bohoslužbám v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříne. 24. 12. - půlnoční mše se zpěvem koled - 24:00 25. 12. - Boží hod vánoční - 10:30 31. 12. - nedělní eucharistie s poděkováním za uplynulý rok - 10:30 7. 1. - slavnost Křtu Páně - 10:30 slouží administrátor Petr Jan Vinš

Communio 4/2017

Aktuality
15. prosince 2017

Díky Jiřímu Konvalinovi a celé redakci za toto nové číslo Communia! Communio 4/2017

Rok nedělních bohoslužeb u sv. Vavřince a první "dětská"

Aktuality
5. prosince 2017
Rok nedělních bohoslužeb u sv. Vavřince a první

V neděli 3. 12. - na I. neděli adventní - jsme si připomněli rok od chvíle, kdy se konají pravidelné bohoslužby v katedrále sv. Vavřince. Duchovním správcem je u tohoto chrámu Petr Jan Vinš, který dokázal, že i na tomto pro běžné Pražany odlehlém místě uprostřed Prahy turistické si lidé rádi najdou místo i k duchovnímu povzbuzení, ztišení a modlitbě. Velké díky také pastoračnímu týmu a zejména manželům Boldišovým a Kroheovým, kteří se velmi aktivně a kreativně na životě nové obce podílejí.A aby oslava prvního výročí byla opravdu prozářená, uspořádali jsme první dětskou bohoslužbu v sakristii,…

Roráty v katedrále

Aktuality
1. prosince 2017
Roráty v katedrále

Stejně jako vloni se v Praze scházíme na roráty, a to každé adventní pondělí a středu od 6.30 h u sv. Vavřince v Praze na Petříně. Všichni jste k této krásné adventní liturgii srdečně zváni.

Prosincový program farnosti u sv. Máří - Praha

Aktuality
23. listopadu 2017

Prosincový program farnosti u sv. Máří - Praha

Advent a vánoce v Jablonci a Desné - přehled

Aktuality
21. listopadu 2017

Advent a vánoce Jablonec a Desná

Poselství anglikánských a starokatolických biskupů v kontinentální Evropě u příležitosti svátku sv. Willibrorda

Aktuality
7. listopadu 2017
Poselství anglikánských a starokatolických biskupů v kontinentální Evropě u příležitosti svátku sv. Willibrorda

Náš společný domov: anglikáni a starokatolíci v Evropě Milé sestry a milí bratři v Kristu, místní anglikánské a starokatolické církve, se svými farnosti a společenstvími, žijí v mnoha evropských zemích od jihu na sever našeho kontinentu bok po boku. Pokud vycházíme z předpokladu, že poslání církve je hluboce spjaté se sociálními, politickými a kulturními danostmi společnosti, ve které se nachází, pak musíme chápat, že současnost a budoucnost našich církví je spojená s výzvami a nadějemi, které v současnosti v Evropě prožíváme. V rozmanitosti kultur, jazyků a tradic, která je pro…

Pouť do Polska

Aktuality
6. listopadu 2017
Pouť do Polska

Na přelomu srpna a září letošního roku se někteří členové pacovské a pelhřimovské farnosti vydali na poutní zájezd do Polska. Tentokrát byla zvolena jeho jihozápadní část s hlavním cílem ve městě Vratislav (Wrocław). Během tři dnů, kdy nám střídavě pršelo a svítilo slunce uviděli jsme mnoho krásných míst. Můžeme jen doporučit všem, kteří chtějí zažít krásnou přírodu s tajemnými skalními útvary, nádhernými sakrálními stavbami a místy pro zvláštní potěšení lidských smyslů zájezd do Vratislavi a okolí. Některá místa můžete shlédnout ve fotogalerii. Po překročení polských hranic jsme projeli…

Jáhenské svěcení ThDr. Mgr. Petra Miencila

Aktuality
24. října 2017
Jáhenské svěcení ThDr. Mgr. Petra Miencila

V sobotu 14.10 2017 byl v katedrále sv. Vavřince na Petříně vysvěcen na jáhna bratr ThDr. Mgr. Petr Miencil.Narodil se 14. 4.1970 v Ostravě. Vystudoval magisterské studium fyziky na MFF UK v Bratislavě. Dále v letech 2011 až 2016 studoval teologii křesťanských tradic na ETF UK (Bc.) a starokatolickou teologii na HTF UK (Mgr. a ThDr.) Pracuje v softwarové firmě jako vedoucí týmu. Je členem farní obce sv. Máří Magdalény v Praze. Fotogalerii z akce naleznete zde.

Presbyterium 2017 v Želivě

Aktuality
24. října 2017

Ve dnech 28. Až 30. Září proběhlo v Želivu společné jednání presbyteria a synodní rady. Atmosféra byla velmi přátelská dělná a sdělná. Presbyterium bylo seznámeno s analýzou současného stavu církve. Závěry z analýzy byly zpracovány do konkrétních plánů a aktivit, které nyní čekají na realizaci. Kéž se dobré dílo s pomocí Ducha Svatého podaří. Fotogalerii z akce naleznete zde  

« předchozí 1 5 6 7 8 9 10 11 21 41 60 80 další »