EN | DE | LAT

Aktuality

Táborská setkání 2014

Aktuality
14. září 2014
Táborská setkání 2014

Ve dnech 12.-14. září 2014 se opět konala Táborská setkání. Ta letošní byla významná oslavou 30. výročí uzavření partnerství měst Tábor-Konstanz/Kostnice. Součástí Setkání byly dvě bohoslužby: první se konala v sobotu 13.září a jejím organizátorem byla táborská starokatolická farnost. Přítomni byli starostové Tábora a Kostnice a duchovní táborských církví. Druhá ekumena se konala u Českobratrské církve evangelické v neděli 14.září v Masarykově domě. Na obou bohoslužbách kázal kostnický evangelický farář, Dr. Holger Müller. Setkání se nesla v přátelském duchu a setkání bude pokračovat…

Pozvánka na slavnostní bohoslužbu

Aktuality
12. září 2014

Milí přátelé, srdečně Vás zvu na oslavu 20. výročí první starokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince. Toto výročí si připomeneme při eucharistické slavnosti v sobotu 27. září v 11 hodin u sv. Vavřince. Tento den  také uplyne 17 let od mé biskupské konsekrace. Po bohoslužbě následuje pohoštění, takže každý, kdo chce, může také něco přinést. Přeji Vám požehnané dny a těším se na Vás. Váš + Dušan

Pozdrav biskupůUtrechtské unie při příležitosti 125. výročí jejího založení

Aktuality
12. září 2014
Pozdrav biskupůUtrechtské unie při příležitosti 125. výročí jejího založení

STAVĚT MOSTY “Utrechtská unie je společenstvím církví a biskupů stojících v jejich čele, kteří jsou rozhodnuti zachovávat a dále předávat víru, kult a podstatnou strukturu nerozdělené Církve prvního tisíciletí.“ Tak zní první věta Statutu Utrechtské unie a vedeni tímto úmyslem se setkali biskupové 24. září 1889 v utrechtském biskupském domě. Chtěli si být vzájemně společenstvím a chtěli, aby se jejich církve vzájemně vnímaly jako sesterské. Základ jejich společenství nalezli v pojetí Vincence Lerinského: “Chceme zachovávat to, co bylo věřeno všude, vždy a všemi; protože to je vpravdě a…

100 let od posvěcení farního kostela vŠumperku

Aktuality
8. září 2014
100 let od posvěcení farního kostela vŠumperku

V neděli 7.9.2014 jsme oslavili 100 let od posvěcení farního kostela sv. Jana Evangelisty v Šumperku.  Slavnostní bohoslužbě předsedal bratr biskup Dušan, za účasti poutníků nejen z českých zemi, ale i zahraničí. Mezi vzácné hosty patřil i bratr biskup Ugandské církve Godfrey Makumbi. Šumperské farnosti vyprošujeme v modlitbách do dalšího jubilea mnoho Božího požehnání.Fotky k nahlédnutí zde: [nggallery id=425]

Změna bohoslužeb ve Zlíně

Aktuality
6. září 2014

Tento a příští týden budou bohoslužby již v sobotu v 18.00 h v kapli (6. a 13. září). Důvodem je účast faráře a některých farníků na nedělních poutích v Šumperku a Havlíčkově Brodě. Misérables de grêle: viagra et perte de cheveux armoiries-bois.com tranchante une viagra générique c'est quoi videopartner.fr Génois élu prescription viagra jeunes armoiries-bois.com la et explication sur le viagra sein acheter viagra sans ordonnance paris n'y concorde! V neděli bude bohoslužba 21. září a poté dále beze změny.    

Modlitby otců v Českém Těšíně

Aktuality
2. září 2014
Modlitby otců v Českém Těšíně

Po prázdninové přestávce se opět rozběhly pravidelné "Modlitby otců". Každé liché pondělí po osmé hodině večerní se sejde skupinka "tatíků", aby se společně modlili za své rodiny a požádali o Boží pomoc při zvládání těžkého úkolu, kterým otcovství je. Scházíme se vždy u někoho doma, kdy děti již spí a duchovně se spojujeme s ostatními otci ve skupinkách roztroušených po celém světě. Nic nám nevadí, že jsme z různých církví a tak naše modlitby mají i zajímavý ekumenický rozměr. Během modliteb se také zamýšlíme nad naším rodičovským i obecně lidským snažením, vzájemně se podporujeme a…

Přijela k nám pouť aneb jak jsme oslavili sv. Vavřince

Aktuality
14. srpna 2014
Přijela k nám pouť aneb jak jsme oslavili sv. Vavřince

V neděli 10. srpna jsme oslavili patrocinium našeho katedrálního chrámu přímo na den sv. Vavřince. Zatímco jinde dle zpráv občas někde spadlo pár kapek deště, nám celé odpoledne počasí přálo. A tak si mohly zase užít spoustu zábavy na hrách, začarovat si s kouzelníkem, vyřádit svého výtvarného ducha při malování na skleničky či při výrobě vlastní loutky. Během celého dětského odpoledního programu hrála středověká hudba skupiny Euphorica a jelikož tyto krásné dámy nejsou lakomé, dokonce nás i pár písniček naučily.V 17 hodin pak již tradičně začala eucharistická slavnost, které předsedal náš…

Týden duchovní obnovy v Desné

Aktuality
4. srpna 2014
Týden duchovní obnovy v Desné

V předposledním červencovém týdnu ožila fara v Desné křesťanskou radostí. Sjeli jsme se k dalšímu ročníku duchovní obnovy, který se nadmíru povedl. Nijak to neumenšil ani výrazně nižší počet účastníků, než bylo původně avizováno. Prožili jsme krásných šest dnů ve společenství s modlitbami a rozjímáním, inspirováni obrazem Kristova bojovníka z Pavlova listu Efezským 6, 10 – 18.Děti prožily příběh vyslanců knížete Rastislava do Byzance, aby získaly pro Velkou Moravu Konstantina a Metoděje. Děti si vyzkoušely základy šermu či lukostřelby a formou her se staly skutečnými rytíři. Prošly…

Svátostbiřmování a slavné svaté přijímání v diaspoře Český Těšín

Aktuality
1. srpna 2014
Svátostbiřmování a slavné svaté přijímání v diaspoře Český Těšín

Začátek léta je v naší diaspoře tradičně plný aktivity. Je to také tím, že se spolu s farností Jablonec nad Nisou podílíme na pořádání týdne duchovní obnovy. Tento rok však byl začátek léta pro nás ještě významnější.Tři naše děti totiž přistoupily, během návštěvy bratra biskupa, k slavnému svatému přijímání a stejný počet dospělých přijal svátost biřmování. Věříme, že dary Ducha, jehož pečetí je bratr biskup označil, napomohou k dalšímu rozvoji naší malé diaspory. Celá návštěva bratra biskupa byla velmi příjemná a důstojná, k čemuž přispělo také zapůjčení krásné kaple Zmrtvýchvstání…

V Poděbradech se sešli zástupci Ekumenickérady církví ke společné bohoslužbě

Aktuality
28. července 2014
V Poděbradech se sešli zástupci Ekumenickérady církví ke společné bohoslužbě

V sobotu 26. července 2014 se v Poděbradech sešli zástupci z Ekumenické rady církví ke společné bohoslužbě pod širým nebem ku příležitosti oslavy 550. výročí mírových iniciativ krále Jiřího z Poděbrad. Bohoslužba se konala od 10 hodin u jezera v Poděbradech a zúčastnil se ji i náš biskup Dušan Hejbal. Mezi dalšími představiteli byl i například Daniel Fajfr (předseda ERC a předseda Rady CB), Joel Ruml (1. místopředseda ERC a synodní senior ČCE) či  Tomáš Butta (CČSH). Za římskokatolickou katolickou církev se zúčastnil biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Lobkowicz. Fotky z…

« předchozí 1 22 43 64 81 82 83 84 85 další »